top of page
  • Writer's pictureאבי בינו

לסמוך על האינטואיציה


שנה שנייה עם הבנות בסדנת קולאז׳ בסטודיו של אביטל בראון איזאקוב.

הכל מתחיל מול שולחן נקי ומוח בלי רעיון.

מתחיל איסוף וחיבור של חומרים,

אין נכון או לא נכון,

יש ניסוי ותעייה,

תהליך של יצירה,

הקשבה למה מתחבר באותו הרגע ומה פחות,

הריסה ובנייה מחודשת,

קונפליקט מתמשך בין השכל ובין הרגש.

יש רגע של קסם ברגע שנותנים לאינטואיציה להוביל.

התמונה מתבהרת ככל שמתקדמים

ויש את אביטל ברקע, מורה אמיתית שמאפשרת, מחזקת ותומכת בתהליך הזה ועוד שניים במקביל.

זה התוצר לאחר 3 שעות של עבודה מהנה במיוחד.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page